0 امتیاز

سوال

دوستان فهرستی از مشاغل عربی دارید که کامل باشه میخوام حفظ کنم چون بزودی قراره به یک کشور عربی سفر کنم
مثلا این شغل ها و شغل های دیگر؟ (نانوا، خیاط، معلم، مهندس و ....)
در سوالات عمومی توسط

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

2 پاسخ

0 امتیاز
بهترین پاسخ

پاسخ

نقاش: رسّام(دهّان)
انبار دار: خازن
حساب دار: مُحاسب
فروشنده: بائع
وکیل: مُحامی
طلاساز: صائغ
نویسنده: کاتب
بازرس: مفتّش
معلم: معلّم( مدرّس)
خانه دار: ربّة البیت
هنرپیشه: ممثّل
عکاس: مصوِّر
گوینده: مُخبر ( مُذیع)
افسر ار تش: ضابط بالجیش
سبزی فروش: بائع الخضراوات
روزنامه نگار: صُحُفیّ
داور مسابقات: حَکم مباریات
گارسون-پیش خدمت رستوران: جرسون
نانوا: خبّاز
نظافت چی: عامل النظافة
نگهبان: حارس
لوله کش: سبّاک
بحّار( ملّاح): ملوان
آشپز: طَبّاخ
آهنگر: حَدّاد
آتش نشان : اِطفائیّ
بازیکن : لاعِب ریاضیّ
بازیگر: مُمَثَّل
پزشک : طبیب
باغبان : بُستانی ّ
پرستار: مُمَرَّض
پلیس :شُرطیّ
کارآگاه: شرطیّ سِری
تایپیست : طَبّاع
تراشکار : خَرّاط
تعمیر کار : مُصَلَّح
تکنسین :تَقَنی
کفاش: حَذّاء – اِسکافی
جَرّا ح ‌: جَرّا ح‌
دارو فروش: صیدَلیّ
خلبان : طَیّار
نجّار: نجّار
دامپزشک : بَیطری
رُفتگر: کَنّاس
دندانپزشک : طبیب اَسنان
راننده : سائق
رنگ کار: مُلَوَّن
سرباز:جُندیّ
سفالگر : خَزّاف
شکارچی : صیّاد
عکّاس : مُصَوَّر
غوّاص : غوّاص
قصّاب : قصّاب (جَزّار)
کارفرما: مدیر العمل
کارگر: عامل
کارمند: موظّف
کشاورز: زارع (فلّاح)
کوهنورد : مُتسلَّق الجبال
ماهیگیر : سَمّاک
مکانیک : مِکانیکی ّ
مهماندار : مُضیف
پارچه فروش: بزاز
آرایشگر: حلّاق
هنرمند: فنّان
توسط
0 امتیاز

پاسخ

فهرست کلمات شغل ها :قائمه مفردات المشاغل

۱. تراشکار: الخراط

۲. تعمیرکار: المصلح

۳. تکنسین: التقنی

۴.کفاش: الحذا ، اسکافی

۵. جراح: الجراح

۶. داروفروش: الصیدلی

۷. خلبان: الطیار

۸. نجار: النجار

۹. دامپزشک: البیطری

۱۰. رفته گر: الکناس

۱۱. دندان پزشک: طبیب الاسنان

۱۲. راننده: السایق

۱۳.رنگ کار:الملون

۱۴.سرباز: الجندی

۱۵. سفالکار: الخزاف

۱۶. شکارچی: الصیاد

۱۷. عکاس: المصور

۱۸. غواص: الغواص

۱۹. قصاب: القصاب ، جزار

۲۰. کارفرما: مدیرالعامل

۲۱. کارگر: العامل

۲۲. کارمند: الموظف

۲۳. کشاورز: الزارع ، الفلاح

۲۴. کوهنورد: متسلق الجبال

۲۵. ماهی گیر: السماک

۲۶. مکانیک: المکانیکی

۲۷. مهمان دار: المضیف

۲۸. پارچه فروش: البزاز

۲۹. آرایشگر: الحلاق ، المشاط

۳۰. هنرمند: الفنان

۳۱. نقاش: الرسام ، الدهان

۳۲. انباردار: الخازن

۳۳. حسابدار: المحاسب

۳۴. فروشنده: البایع

۳۵. وکیل: المحامی

۳۶. طلاساز: الصایغ

۳۷. نویسنده: الکاتب

۳۸. بازرس: المفتش

۳۹. معلم: المعلم، المدرس

۴۰. خانه دار: ربه البیت

۴۱. هنرپیشه: الممثل

۴۲. گوینده: المخبر، المذیع

۴۳. افسر ارتش: ضابط بالجیش

۴۴. سبزی فروش: بایع الخضراوات

۴۵. روزنامه نگار: الصحفی

۴۶. داور مسابقات: حکم المبارات

۴۷. گارسون: الجرسون

۴۸. نانوا: الخباز

۴۹. شیرینی فروش: الحلوانی

۵۰. نظافت چی: عامل النظافه

۵۱. نگهبان: الحارس

۵۲. لوله کش: السباک

۵۳. ملوان: الملاح ، البحار

۵۴. ورزشکار: الریاضی

۵۵. پزشک: الطبیب

۵۶. پزشک زنان: طبیب الاسنان

۵۷. پزشک کودکان: طبیب الاطفال

۵۸. پلیس: الشرطی

۵۹. مهندس کشاورزی:المهندس الزراعی

۶۰. آهنگر: الحداد
توسط
به وبسایت پرسش پاسخ خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.