+1 امتیاز

سوال

سلام یه قالبی شبیه به سایت #فرادرس سفارش دارم دقیقا شبیه به همون میخوام قیمت مدت انجام کار و این ک با چ زبانی طراحی میکنید اعلام کنید مرسی
در تکنولوژی / کامپیوتر توسط

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
به وبسایت پرسش پاسخ خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.