0 امتیاز

سوال

مقدار گاز کربن دی اکسید در جو زمین چقدر است که باعث گرمایش جهانی میشود و زندگی روی کره ی زمین را تهدید میکند و همچنین باعث ترس مردم و تلاش دانشمدان برای یافتن راه حل کاهش میزان این گاز در اتمسفر کره ی زمین شده است؟
در علوم / درسی توسط

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
به وبسایت پرسش پاسخ خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.