0 امتیاز

سوال

جرم جسمی 0/045 کیلو گرم و حجم ان 15 سانتی متر مکعب است چگالی این جسم چند گرم بر سانتی متر مکعب است
در علوم / درسی توسط

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

به وبسایت پرسش پاسخ خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.