عضوی به مدت 3 سال (از فوریه 25, 2020)
عنوان کاربری: مدیریت اصلی
اختیارات اضافی: دسته بندی هر سوالی از نو
ویرایش هر سوالی
ویرایش هر پاسخی
ویرایش هر دیدگاهی
ویرایش مخفیانه پست ها
انتخاب پاسخ برای هر سوال
نمایش آی پی پست های بی نام
نمایش کسانی که پست ها را نشانه گذاری کرده یا به آنها امتیاز داده اند
تایید یا رد پست ها
پنهان یا نمایان کردن هر پستی
حذف پست های مخفی
مشاهده جدیدترین صفحه کاربران
مشاهده صفحه مخصوص کاربران
نام کامل:
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط admin

امتیاز: 1,170 امتیاز (رتبه بندی #1)
سوالات: 1
پاسخ ها: 3 (1 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 5
آمار امتیازدهی: 39 سوال, 23 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 62 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 1 امتیاز مثبت, 0 امتیازات منفی